import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

نشاط الفرق المختلطة (تجارة – بيطرة)

الثلاثي الأول 2015

الإجــراءات المتخـــذة

العينات غير المطابقة

العينات

التدخلات

المؤشرات 

 

 

       القطاع

عدد

عمليات الغلق

عدد ملفات المتابعات القضائية

الحجز

عدد

المخالفات

القيمة (دج)

الكمية (طن)

ميكروبيولوجية

فيزيوكيمياائية

ميكروبيولوجية

فيزيوكيميائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذابح و مسالخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

وحدات التحويل

03

 

55.950,00

0,083

52        

393

الخدمات

 

 

 

           

02

المسامك

 

 

23.500,00

 

0,052

18        

114

القصابات

 

 

               

توزيع المنتوجات البيطرية

 

 

9475,00

0,027

29

       

240

المواد الغذائية

 

 

 2 880,00  0,003

25

       

264

أخرى

 03

 

91805,00

0,165

124

       

920

المجموع